Pokřik Šnečků

Aktuálně

pravidelné schůzky oddílu každý ČTVRTEK 16,30 - 17,45h

  PROSÍME O ZAPLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ NA DRUHÉ POLOLETÍ - 500Kč

 VZHLEDEM K  NAŘÍZENÍ VLÁDY SE SCHŮZKY ODDÍLU DO ODVOLÁNÍ RUŠÍ, DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

 

   19. 3. - schůzka - SE RUŠÍ

   26. 3. - schůzka - SE RUŠÍ

PROSÍME o devzdávání přihlášek, zaplacení minitábora, veškeré informace jsou pod záložkou mini nebo letní tábor

Věřím, že se veškerá opatření do květnového minitábora postupně vrátí do běžných forem mezilidského soužití, jak jsme zvyklí a na minitábor  s dětmi budeme moci odjet.
V opačném případě Vám dávám písemnou garanci vrácení plné částky, kterou stále požadujeme zaplatit do konce března.
Děkuji za pochopení, s pozdravem Veronika Koběrská

 

  Mini tábor, pro děti od 4let

       8. – 10. 5. Albrechtice Jizerské hory, penzion Hana

   SRAZ: 8:00 parkoviště pod kostelem na Spořilově

NÁVRAT: cca 13:00 ještě upřesníme 

 

Letní tábor, pro děti od 5let 

    12. – 19. 7. Šumava Javorník, penzion Krásná vyhlídka

 

Anketa

Co má vaše dítě na schůzkách nejraději (na co se těší)?

Hry (37%)
Písničky (17%)
Tématické hry (16%)
Výpravy (15%)
Vyrábění (15%)

Foto týdne

foto_tydne


ŠNEČCI aneb kdo jsme

Vážení rodičové Šnečků,

Náš oddíl je určen dětem od 3 do  9 let (dokud to u nás děti baví a zajímá).   Naši "odrostlíci" mohou přestoupit do skautského oddílu Protěž, který s námi spolupracuje .... 

Jsme  skautský oddíl, který má již 27tiletou tradici. Skauting pro nás znamená kamarádství k sobě navzájem a k přírodě. Vzhledem k věku se jedná spíše o "přípravu"  na skaut.
Každá družinka má samostatný program. Ale vedoucí se střádají, aby s dětmi neztratili kontakt. Také po celou dobu schůzky není program striktně v družinkách, některé části  (svačinka, větší hry...divadélka, zpíváníčka a tanečky...) máme společně .

Náplní nás, Šnečků, je naučit se být dobrým kamarádem. Připravit se na vstup do skautu. Snažíme se vzájemně rozvíjet dobré vlastnosti - být čestný, hrát poctivě, naučit se prohrávat. K našim vedoucím být upřímní – my děti jim tykáme, vedoucí jsou naši velcí kamarádi. My vedoucí máme odpovědnost za to, abychom je jako jejich „velcí kamarádi“ nezklamali. Také vytváříme spoustu rukodělných výrobků. Pořádáme výpravy do přírody i za kulturou a sportem. Nacvičili jsme společně nejedno divadlo. Zpíváme písničky. Některé soboty trávíme v přírodě na výpravách za dobrodrzžstvím. O letních prázdninách jsme uspořádali tábory. V neposlední řadě hrajeme nespočet her a soutěží, které tvoří základ všech schůzek.

Každou schůzku zahajujeme a končíme radostným pokřikem:

„My jsme Šnečci kamarádi,
hrajeme si tady rádi,
zadupeme, zatleskáme,
zaskáčeme, zakřičíme :
Něco se tu naučíme!
Hurá, hurá, hej !“

Schůzky máme zpravidla každý čtvrtek v 16,30 – 17,45h. v suterénních prostorách kostelu sv.Anežky na Spořilově (Roztylské náměstí - vchod bočními dveřmi – zvonit )

Program schůzky v bodech:

16,30 h – Zahájení , pokřik-všichni společně, přivítání - pak práce v družinkách

16,35 h – Povídání  nebo divadélko + zahřívací hra

17,00 h – Svačina ( společná piškotky a čaj)

17,15 h – Výroba (výtvarná aktivita, rukodělka, …)

17,30 h – Hra (společná)

17,45 h – Zakončení, pokřik

Vedoucí jsou zkušení a vyškoleni pro práci s dětmi. Veronika Koběrská před 20 lety oddíl založila a neztratila s ním kontakt. Každá družinka má na schůzce svůj oddělený program, v podobném duchu. Vedou jej 1 až 2 vedoucí + praktikanti

Počet: oddíl čítá okolo 40 dět, rozdělených do  družinek dle věku